Meniu Închide

Workshop „Împreună – La început de drum!”

ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN ANUL 2019, CONTINUATE ÎN  ANUL 2020

  • Constituirea unui grup on-line cu toti membrii asociatiei în vederea diseminării rapide a unor informații de interes ( sesiuni de formare,  conferințe, apariții editoriale, legislație in domeniu, activități metodice, etc);
  • Realizarea  unei pagini de facebook  și a unui site propriu și publicarea lucrărilor prezentate în cadrul simpozioanelor   sau a  altor materiale/ informații de valoare;
  • Constituirea unui grup de sprijin pentru cadre didactice debutante/ aflate în dificultate, workshop-uri pe această temă;
  • Întărirea colaborării cu instituțiiile din domeniu (ISJ; MEN, CCD, CJRAE; etc. );
  • Colaborarea cu formatori  acreditați, din domeniu pedagogic sau din alte domenii de interes ( cultură organizațională, nutriție, sănătate, economie, legislație, etc);
  • Întărirea parteneriatelor cu alte asociații ( de parinți, profesionale, );
  • Implicarea în activități de dezbateri publice privind legislația în domeniu, teme de interes  ( exemplu- manuale școlare, evaluări, etc);
  • Atragerea de sponsori în vederea susținerii  activităților propuse.