Meniu Închide

Materiale prezentate în cadrul simpozionului – ediția 2020

https://drive.google.com/drive/folders/1n5JE2JFLqizzwuPgYul3uuA_voaNirEc?usp=sharing

Dragi colegi, stimați parteneri!

Vă transmitem programul ediției  a XIII-a a Simpozionului  Național „Dezvoltarea personală a copilului – rezultat al unui demers didactic creativ ” organizat de AIIC   – ediție online – platforma Zoom, reprogramat din data de 29.02.2020 pentru perioada 31.08.2020 – 02.09.2029.

Fișa de înscriere dă posibilitatea  de a participa la  toate secțiunile simpozionului în format online, pe adresa de email urmând a primi linkurile pentru conferințele în plen și  pentru  activitatea pe secțiuni.

Toate lucrările (inclusiv cele transmise pentru etapa din luna februarie) se vor regăsi în volumul simpozionului. Lucrările  elevilor au fost jurizate conform calendarului initial. Volumul simpozionului, diplomele cadrelor didactice, diplomele cu premiile elevilor, vă vor fi transmise prin poștă electronică după data de 02.09.2020.

Cadrele didactice cu statut de auditori vor primi diplome de participare.

Vă rugăm să completați și să transmiteți  fișa de înscriere până pe data de 22.08.2020.

 Vă așteptăm cu drag !

Echipa de organizare

Formularul de înscriere:

https://forms.gle/92NbBUM2SUAu9iUs8

PROGRAMUL SIMPOZIONULUI

31.08.2020, ora 17.00

SALUTUL ORGANIZATORILOR ȘI AL PARTENERILOR:

 • Prof. Rupesac Ecaterina – Președinte de onoare al AIIC- membru fondator;
 • Prof. Mihai Sorin – Inspector General al  Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa;
 • Prof. Cabrancea Iulia – Cristina – Inspector școlar pentru învățământ primar
 • Prof. Apostoleanu  Corina – Director al  Bibliotecii Județene „I. N. Roman” Constanța;
 • Prof. David Doina – Director al Școlii Gimnaziale Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța;
 • Prof. Anamaria Ciubotaru – Director al Colegiului Național „Constantin Brătescu” Constanța
 • Prof. Moraru Constanda – Președinte al AIIC

ALOCUȚIUNI  ÎN  PLEN

 • Prof. Paloma Petrescu – Atitudinea- de la concepte la competențe
 • Prof. Ludovic Fraico, trainer, Autoeducat SRL Leadershipul educațional și performanța școlară
 • Prof. Radu Dascălu – consilier CNEPPE – Noutăți în învățământul primar și  repere metodologice
 • Prof. univ. dr. Olga Duţu Comunicarea orală la școlarii mici

01.09.2020, ora 17.00

WORKSHOPURI  TEMATICE :

a) prof.înv.primar: Oana Manta, Claudia Cârstocea, Claudia Codreanu – Predă cu bucurie și după pandemie (se adresează tuturor participanților)

b) – Clasa pregătitoare

    – Clasa I

    – Clasa a II-a

   – Clasa a III-a

   – Clasa a IV-a

În cadrul workshopurilor tematice se vor aborda teme ca:

– Planificarea materiei în contextul pandemiei ;

– Ce resurse și abilități păstrăm la întoarcerea la școală;

– Digital, emoțional, comunicațional – resurse eficiente;

 – Lecția online de  transmitere de noi cunoștințe, de consolidare, de evaluare ;

– Realizarea  bibliotecilor virtuale – bune practici.

02.09.2020, ora 17.00

SUSȚINEREA LUCRĂRILOR PE SECȚIUNI:

 • Rolul cadrului didactic în stimularea şi în formarea personalităţii elevilor;
 • Calitate şi creativitate. Creativitatea ca joc al inteligenţei;
 • Abordare integrată;
 • Fiecare copil e unic ( tratarea diferențiată, desegregarea, elevi cu CES, elevi capabili de performanță);
 • Rolul activităţilor extracurriculare în dezvoltarea culturală a elevilor

 În loc de încheiere- completarea unui formular online de satisfacție (O privire critică asupra zilei şi… Privind înainte, spre o nouă ediţie…)

           Dragi colegi,

           Vă invităm, cu bucurie, să participați la a XIII-a ediție a Simpozionului Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni, o ediție specială (reprogramată din data de 29.02.2020), care face trecerea către o nouă etapă în evoluția învățării.

Întâmpinăm cu deschidere schimbarea în învățare întrucât Schimbarea este singura constantă în educație.(Yuval Noah Harari)

Ne dorim să creștem împreună elevi, părinți și profesori autonomi, adaptabili și deschiși noului.

Astfel, vom experimenta prima ediție online a Simpozionului „Dezvoltarea personală a copilului – rezultat al unui demers didactic creativ” care se va desfășura în perioada de 31 august 2020 – 02 septembrie 2020, ora 17,00.

În acest sens veți primi pe adresa de e-mail  formularul de înscriere, programul zilei și link-ul de logare pe platforma Zoom.

Vă mulțumim!

Stimate colege și stimați colegi,
Pentru evitarea riscului apariției de îmbolnăviri, activitățile directe ale celei de-a XIII-a ediții a Simpozionului Național „Dezvoltarea personală a elevului- demers didactic creativ”, programate pentru data de 29.02.2020, se vor amâna la o dată ulterior anunțată.
Menționăm că celelalte activități, concursul cu lucrările elevilor, pe tema „Așa văd eu viitorul”, precum și editarea volumului cu lucrările participanților, se vor derula conform calendarului.
Vă mulțumim pentru înțelegere!
Asociația Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE AL

SIMPOZIONULUI NAŢIONAL

„DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI – REZULTAT AL UNUI DEMERS DIDACTIC CREATIV”

Ediția a XIII-a, online, 31 august 2020 – 02 septembrie 2020, ediție specială reprogramată din data de 29.02.2020

Organizator: Asociația Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni

Parteneri: Inspectoratul Școlar Județean Constanța, Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian”  Constanța, Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” Constanța și Biblioteca Județeană „I. N. Roman” Constanța

Argument:

Învăţătorii şi institutorii constănţeni au derulat de-a lungul anilor numeroase proiecte şi parteneriate educaţionale locale, naţionale şi internaţionale. S-a acumulat astfel o experienţă bogată care merită a fi împărtăşită. Participarea colegilor din ţară şi din străinătate va permite un real schimb de experienţă în domeniul unor forme alternative de organizare a instruirii şi educării.

Individualizarea şi tratarea diferenţiată a elevilor constituie două dintre strategiile principale de ridicare a calităţii învăţământului.

O sarcină deosebită ce revine învăţătorului este aceea de a face eforturi sistematice pentru a cunoaşte mai bine elevii ca, astfel, să poată aplica în mod creator soluţii individualizatoare în vederea asigurarea  dezvoltării personalităţii integrale a elevilor din ciclul primar.

Problema diferenţierii învăţământului creează un spaţiu întins pentru creativitatea învăţătorului, mai ales în ultima perioadă când se pune accentul pe abordarea integrată.

Asociaţia Învăţătorilor și Institutorilor Constănțeni își propune să fie o tribună de exprimare a cadrelor didactice și un loc în care să se întâlnească toți cei care cred în puterea educației. Dorim realizarea de proiecte comune împreună cu instituții, cu asociații din diverse domenii ale vieții sociale, cu antreprenori din comunitate, care să ne poată prezenta realitatea socială pentru care noi pregătim viitorii angajați. Ancorarea în realitatea socială se impune. Progresul tehnologic  aduce noi mijloace de predare și învățare pe care le putem utiliza în activitatea cu elevii. Prin activitatea asociației putem facilita cunoașterea noilor tehnologii, putem oferi un loc de întâlnire între tradiție și inovație în învățare.

Obiectivele urmărite:

 • Prezentarea unor secvenţe de activităţi curriculare şi extracurriculare care contribuie la dezvoltarea personală a elevilor;
 • Valorificarea experienţelor didactice ale cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar;
 • Întărirea legăturilor între instituții  de învățământ și cultură și comunitatea locală;
 • Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat între asociaţiile învăţătorilor din ţară şi din alte ţări;
 • Realizarea unor materiale de specialitate pe suport electronic;
 • Implicarea elevilor în prezentarea unor produse, ca rezultate ale unor demersuri de tip creativ în lecţii.

Grup țintă: 

–  învăţători, institutori, profesori, membri ai asociaţiilor învăţătorilor şi institutorilor;

–  învăţători şi profesori  din alte ţări (Serbia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina);

– reprezentanți ai instituțiilor și asociațiilor din comunitate, din țară și din alte țări ;

–  elevii  coordonați de către cadrele didactice participante în simpozion.

Impact – rezultate așteptate:

 • Consolidarea relaţiilor dintre cadre didactice, în vederea creşterii calităţii învăţământului primar;
 • Crearea unei reţele de comunicare la nivelul învăţământului preșcolar, primar și gimnazial;
 • Îmbogăţirea experienţei didactice a educatoarelor, învăţătorilor, institutorilor şi profesorilor;
 • Planificarea unor activităţi comune cu alte asociații și instituții din comunitatea locală care doresc să sprijine învățământul constănțean.

Programul simpozionului va fi comunicat pe e-mail fiecărui participant, împreună cu formularul de înscriere și link-ul de logare pe platforma Zoom.

Secțiuni:

 • ROLUL CADRULUI DIDACTIC ÎN STIMULAREA ŞI ÎN FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR;
 • CALITATE ŞI CREATIVITATE. CREATIVITATEA CA JOC AL INTELIGENŢEI;
 • ABORDARE INTEGRATĂ;
 • FIECARE COPIL E UNIC;
 • ROLUL ACTIVITĂŢILOR EXTRACURRICULARE ÎN DEZVOLTAREA CULTURALĂ A ELEVILOR.

Workshop-uri

Concurs național „Așa văd eu viitorul!”  – expoziţie cu lucrări ale elevilor coordonaţi de către cadrele didactice participante la simpozion, cu tema „Așa văd eu viitorul!”  organizată pe următoarele secțiuni:

 • Educație plastică;
 • Educație tehnologică;
 • Creații literare.

ASPECTE  ORGANIZATORICE ȘI NORME DE REDACTARE A LUCRĂRILOR:

Gazdele simpozionului vor fi : Biblioteca Județeană „I. N. Roman” și  Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanţa.

 • Fișa de înscriere se va comunica pe una dintre adresele  de e-mail: asociatia_inv_ct@yahoo.com  sau rupesac_ecaterina@yahoo.com, sau la sediul AÎIC (anexa la regulament );
 • În vederea publicării, lucrarea va fi transmisă prin  e-mail (pe adresa asociatia_inv_ct@yahoo.com sau rupesac_ecaterina@yahoo.com). Lucrarea va fi tehnoredactată în format A4, caractere Times New Roman, dimensiune 12, la un rând, cu diacritice,  alineat stânga-dreapta,  cu margini de 2 cm; va avea maximum 6 pagini; poate fi însoţită de anexe;
 • Titlul va fi scris cu majuscule, centrat;
 • La două rânduri de la titlu se menţioneză autorul/ autorii, cu menţionarea specializării;
 • Pe rândul următor se precizează unitatea şcolară;
 • Se lasă două spaţii libere între unitatea şcolară şi primul alineat al lucrării ;
 • O lucrare poate avea cel mult doi autori. Bibliografia consultată va fi obligatoriu menţionată în finalul lucrării, ordonată alfabetic după autori (numele şi prenumele autorului, titlul cărţii, editura, localitatea, anul editării, pagini consultate);
 • Paginile se vor numerota, în partea de jos – centru.
 • Timpul de prezentare a rezumatului /materialului PPT al lucrării în cadrul simpozionului va fi de 5 – 6 minute;

Finalizare:

Diplomele cadrelor didactice participante și diplomele copiilor (Premiul I, II, III, Mențiune și Participare) vor fi expediate pe email-ul profesorilor coordonatori, împreună cu volumul cu ISBN în format electronic. Acesta va conține materialele prezentate în cadrul simpozionului.

COORDONATORI: 

Președinte onorific: Prof. Rupesac Ecaterina – rupesac_ecaterina@yahoo.com

tel. 0744.496348

Președinte AIIC: Prof. Moraru Constanda – moraruconstanda@yahoo.com

tel. 0722.747831

Echipa de organizare:             

Prof. David Doina

Prof: Șuteu Laura

Prof. Stancu Marilena               

Prof. Badiu Iuliana

Prof. Simion Cristina

Prof. Babașcu Elena

Prof. Ochiuleț Cristina

Prof. Zecheru Florina

Prof. Varsami Nicoleta

Prof. Istrate Marioara

Prof. Dode Elena Letiția

Prof. Ceaușu Ilie Lică

Prof. Theodorescu Alina Cristina

Prof. Lungu Georgeta

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE CADRU DIDACTIC

la Simpozionul Naţional  al Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni

„DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI – REZULTAT AL UNUI DEMERS DIDACTIC CREATIV”

Ediția a XIII-a

Nume cadru didactic participant:___________________________________________________

Specialitatea:___________________________________________________________________

Unitatea şcolară:________________________________________________________________

Titlul lucrării:____________________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________________________

Tel.:___________________________________________________________________________

Secțiunea: _____________________________________________________________________

Modul de participare: Direct…….  /  Indirect………

În temeiul legii nr.677/2001 și Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European (GDPR), completarea  formularului reprezintă consimţământul de preluare și prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și prelucrarea datelor de către ASOCIAȚIA ÎNVAȚĂTORILOR ȘI INSTITUTORILOR CONSTĂNȚENI.

Data                                                                    Nume, prenume și semnătura

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE  PENTRU ELEVII COORDONAȚI

Concursul Naţional   „Așa văd eu viitorul!”

Nume cadru didactic coordonator:__________________________________________________

Specialitatea:___________________________________________________________________

Unitatea şcolară:________________________________________________________________

E-mail_________________________________________________________________________

Tel.___________________________________________________________________________

Nr. crt.Numele şi prenumele elevilorClasaSecţiunea
      
      
      

Fiecare cadru didactic coordonator va transmite  cel mult trei lucrări ale elevilor, până la data de 20 februarie 2020, pe adresa următoare: Şcoala Gimnazială nr. 28 „Dan Barbilian” Constanţa, Str. Decebal nr. 15, Constanţa, cu menţiunea: Pentru Asociaţia Învăţătorilor şi Institutorilor Constănţeni.