Meniu Închide

           Asociația Institutorilor și Învățătorilor Constănțeni a luat ființă în anul 2007 ca urmare a inițiativei unor cadre didactice inimoase, dornice să împărtășească din experința profesiei de dascăl și de a oferi o tribună  de manifestare  acestora. Oportunitatea ca un număr mare de cadre didactice și specialiști în educație  să fie împreună și să-și împărtășescă din exemplele de bună practică sau din observațiile și concluziile activității  de cercetare didactică s-a repetat de atunci  în fiecare an, ajungându-se anul acesta la ediția a XIII-a  a Simpozionului Național „Dezvoltarea personală a copilului – rezultat al unui demers didactic creativ”. Activitatea definitorie a asociației, simpozionul, s-a bucurat și de participare internațională în majoritatea anilor. Ne bucurăm de sprijinul unor oameni de valoare, dedicați, care susțin an de an activitățile desfășurate prin participare directă, sau prin mijlocirea unor condiții prielnice,  cei mai reprezentativi fiind:

– Prof. Rupesac Ecaterina- membru fondator, președinte al AÎIC între anii 2007-2019, Președinte de onoare în prezent;

– Prof. univ.dr. Olga Duțu;

-Prof. Călin Daciana – membru fondator

– Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” Constanța- sediul AÎIC și gazda evenimentelor;

– Biblioteca Judeteană I. N. Roman Constanța.

Noi, dascălii de astăzi, suntem contemporani cu vremuri de profunde transformări în societatea românească, o perioadă prelungită de tranziție în care România și românii încă își caută drumul și își regăsesc identitatea.

Sperăm că toți învățătorii și profesorii aflați la catedră în zilele noastre sunt conștienți că determină prin atitudinea, profesionalismul și opiniile lor schimbarea mentalităților acestor generații, de tranziție de la comunism spre democrație. Un drum sinuos, cu suișuri și coborâșuri. Provocările sociale  și profesionale sunt multe, răsturnarea grilelor de valori din unele domenii au luat prin surprindere chiar și pe cei mai avizați sociologi,  academicieni, iar învățătorii și profesorii sunt nevoiți să facă față tuturor acestor paradigme.

Parafrazându-l pe Lucian Blaga, care în „Trilogia culturii” spunea despre poporul român că:

„Tot ce putem şti, fără temerea de a fi dezminţiţi, este că suntem purtătorii bogaţi ai unor excepţionale posibilităţi. Tot ce putem crede, fără de a săvârşi un atentat împotriva lucidităţii, este că ni s-a dat să luminăm cu floarea noastră de mâine un colţ de pământ. Tot ce putem spera, fără de a ne lăsa manevraţi de iluzii, este mândria unor iniţiative spirituale, istorice, care să sară, din când în când, ca o scânteie, şi asupra creştetelor altor popoare”, putem spune despre dascăli că aceștia au menirea de a mijloci  punerea în valoare a acestor calități, de a face să strălucească toate nestematele sufletului de copil.

În ultimii ani se constată o implicare activă a societății românești și un interes crescut atât din partea asociațiilor civice,  cât și din partea oamenilor de cultură, pentru ridicarea nivelului de pregătire profesională, pentru dezvoltarea competențelor de relaționare și comunicare pe diverse paliere ale mediului educațional românesc. Asociații patronale, instituții ale statului, asociații de elevi și părinți, doresc să contribuie la îmbunătățirea calității învățământului. Asociația Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni (AÎIC) este conștientă de acest proces și dorește să fie parte activă  în motivarea și determinarea unui  comportament proactiv al cadrelor didactice. Pe lângă pregătirea profesională inițială pe care fiecare cadru didactic o are, AÎIC își dorește să insufle entuziasm și determinare în rândul membrilor și simpatizanților ei.

Conștienți fiind că meseria de dascăl este o meserie de vocație, ne propunem să înlesnim, pe cât posibil, drumul spre o carieră de succes a noilor colegi. Dorim să ajutăm la formarea acelei „mase critice” care să conducă la schimbări majore, calitative, în învățământul românesc, în condițiile date, cu resursele date, fără a invoca condiții neprielnice de manifestare. Știm că, de-a lungul istoriei, învățătorii au fost nevoiți să lucreze în condiții grele, uneori chiar fără salarii, dar nu au renunțat. Știm că provocările noastre sunt mari, mai ales din partea mediului social, dar avem tăria de a le depăși, de a trece peste orice obstacol. Suntem și ne asumăm conștient că suntem parte a transformării societății românești, că putem face ca floarea de mâine a societății de astăzi să înflorească frumos.

                                                                                               

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este imag_copil_despre_noi.jpg

Încredere – sentimentul de siguranță față de cinstea, buna-credință sau sinceritatea celorlalți;

Noblețe – a şti să oferi cu  discreţie, tact și eleganță;

Valori – repere de bază ale vietii noastre sufletești și spirituale; 

Acceptare  –  a consimți că fiecare copil are dreptul la educație și iubire;

Tact – componenta esențială și specifică a măiestriei și competenței didactice;

Adevăr – oglindire fidelă a realității în gândire;

Toleranță – acceptarea conștientă a diferențelor individuale și de grup și a necesității șanselor egale pentru toți;

Onestitate –  probitate morală și profesională în slujba celorlalți;

Respect – considerație față de sine și față de  ceilalți, pentru muncă, pentru valorile naționale și europene.