Meniu Închide

Mereu mai bine, mai eficient!

Cea de a XIV-a ediție a SIMPOZIONULUI NAȚIONAL „DEZVOLTAREA PERSONALĂ A COPILULUI – DEMERS DIDACTIC CREATIV” a avut loc la Constanța, sâmbătă, 29 mai 2021. Secțiunile în care au fost cuprinse lucrările participanților au reieșit din frământările și preocupările cadrelor didactice:

  1. Integrarea elementelor multimedia în lecție;
  2. Forme de evaluare a elevului în condițiile actuale;
  3. Managementul colectivului de elevi și de părinți în condițiile învățării online;
  4. Tratarea diferențiată a elevului.

Organizatorii, Asociația Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean, Biblioteca Județeană „I.N.Roman”, Universitatea „Ovidius” Constanța, Centrul Județean pentru Resurse și Asistență Educațională, organizația „Autoeducat”, au găzduit la sediul asociației, Școala Gimnazială Nr. 28 „Dan Barbilian” nume sonore din învățământul românesc, consilieri ai Centrului Național pentru Politici și Evaluare în Educație. Au participat, online, profesori  ce predau la instituții din străinătate, având și oferind, în acest fel, privirea de ansamblu și comparativă a mai multor sisteme de educație, punctul de vedere avizat al specialiștilor la toate nivelurile.

              Alocuțiunille în plen au constituit preambulul științific al prezentărilor pe secțiuni. Intervențiile vorbitorilor au încântat auditorii, au oferit informații utile și clare și au adus exemple concrete ale unor soluții la provocările pe care le întâmpină elevii, profesorii și instituțiile școlare în perioada pe care o traversăm.

Pentru început, a luat cuvântul domnul Inspector Școlar General, profesor Sorin Mihai, care a subliniat importanța evenimentului și susținerea pe care instituția  condusă de domnia sa o oferă celor preocupați de îmbunătățirea învățământului constănțean. Domnul Dorin Popescu, consilier pentru cultură și educație în cadrul Primăriei Constanța, a evidențiat rolul echipei, al parteneriatul activ între membrii comunității locale. După salutul doamnei director al școlii gazdă, profesor Doina David, care a urat succes tuturor celor implicați, studiul prezentat de doamna prof. Paloma Petrescu, expert educațional, a oferit participanților date ale impactului învățării online asupra diverselor categorii sociale de elevi. Doamna prof. Roxana Mihail, consilier CNPEE, a oferit audienților o incursiune în evoluția modalităților de evaluare, subliniind necesitatea adaptării acestora noilor provocări ale învățării.

Domnul prof. univ. dr. Ion Ovidiu Pânișoară, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității București, a subliniat aspectele psihologice ale învățării online și consecințele acestora, precum și soluții reale pentru „Managementul emoțiilor”  în contextul actual.

Doamna prof. univ. dr. Olga Duțu a conturat, cu eleganța specifică, mediul cultural constănțean care trebuie și face toate eforturile pentru a oferi tinerilor și profesorilor contextul de exprimare liberă într-un dialog deschis, atât de necesar naturii umane.

Doamna director al Colegiului Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, prof. dr. Anamaria Ciobotaru,  a adus exemplul unei instituții cu tradiție în formarea cadrelor didactice, cu toate transformările și adaptările cerute de evoluția societății în ansamblu.

Soluțiile propuse de o nouă viziune a evaluării prezentate de domnul profesor Constantin Lomaca, responsabil al Departamentului de  Științe din cadrul Franconian International School din Germania, au adus o privire comparativă de referință, utilă tuturor profesorilor și instituțiilor de specialitate. Domnia sa ne-a oferit un model clar, practic, științific, de înaltă valoare educațională, astfel încât evaluarea să fie reală, non-formală și să ofere datele necesare atât evaluatorului, cât și celui evaluat.

Preocupările pentru starea de bine a tuturor actorilor și beneficiarilor educației precum și pentru eficiența actului didactic în condițiile speciale ale pandemiei, au fost evidențiate de domnul Ludovic Fraico într-o prezentare motivațională și de mare inspirație.

Domnul lector univ. dr. Damian-Mircea Totolan, de la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universității „Ovidius” Constanța, a oferit participanților o incursiune în lumea elevilor cu cerințe educaționale speciale, evidențiind realități ale sistemului românesc de educație și  soluții la numeroasele probleme pe care le ridică acest palier, încununând profesorii la clasă cu titlul de „facilitatori ai fericirii”. Problematica acestei categorii de elevi a fost prezentată și de doamna Lavinia Bârzan din cadrul CJRAE Constanța, care a subliniat rolul profesorilor de sprijin și al facilitatorilor pentru educație în sala de clasă.

Doamna lector univ. dr. Mariana Floricica Călin, de la Universitatea „Ovidius” Constanța, a prezentat modalități de integrare multimedia în procesul didactic.

Doamna prof. Daniela Lăudoiu și domnul prof. Radu Dascălu, consilieri superiori în cadrul CNPEE, au subliniat importanța evaluărilor naționale și că scopul acestor evaluări este acela de a identifica  vulnerabilitățile și de a găsi măsurile remediale potrivite pentru a fi puse în practică.

Partea a doua a simpozionului a oferit participanților ocazia de a expune puncte de vedere proprii, exemple de bună practică, soluții concrete și inedite la multiplele aspecte întâlnite în procesul de predare-învățare-evaluare, luând în considerare necesitățile adaptării rapide la învățarea online.

Participanții au fost impresionați de profesionalismul vorbitorilor, de calitatea prezentărilor, de disponibilitatea specialiștilor și de eforturile organizatorilor.

Activitatea cadrelor didactice nu poate fi concepută decât cu elevi și despre elevi. De aceea, în cadrul simpozionului a fost organizat și CONCURSUL NAȚIONAL „COPILĂRIA ÎNTRE ȘCOALĂ ȘI FAMILIE”, la care elevii au avut posibilitatea să participe cu lucrări plastice, lucrări de tehnologie și creații literare.

Cu mare bucurie și recunoștință pentru tot ceea ce ne-a oferit acest eveniment marcant al învățământului românesc, Președintele de onoare, doamna prof. Ecaterina Rupesac, și Președintele Asociației Învățătorilor și Institutorilor Constănțeni, doamna prof. Constanda Moraru, alături de întreaga echipă de organizatori,  mulțumesc pentru implicare și urează succes tuturor partenerilor și  colegilor noștri!

Vă așteptăm  la următoarele evenimente pe care le vom organiza!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *