Meniu Închide

ACTIVITĂȚI REALIZATE ÎN ANUL 2019, CONTINUATE ÎN  ANUL 2020

  • Constituirea unui grup on-line cu toți membrii asociației în vederea diseminării rapide a unor informații de interes (sesiuni de formare,  conferințe, apariții editoriale, legislație în domeniu, activități metodice etc.);
  • Realizarea unui site propriu, a unei pagini de Facebook și publicarea online a  lucrărilor prezentate în cadrul simpozionului anual  sau a  altor materiale/ informații de valoare;
  • Organizarea  anuală a simpozionului „Dezvoltarea personală a copilului – rezultat al unui demers didactic creativ”;
  • Constituirea unui grup de sprijin pentru cadre didactice debutante/ aflate în dificultate, workshop-uri pe această temă (exemplu: workshop-ul „Împreună – La început de drum”);
  • Întărirea colaborării cu instituțiiile din domeniu (ISJ; MEN; CCD; CJRAE etc. );
  • Colaborarea cu formatori  acreditați, din domeniu pedagogic sau din alte domenii de interes ( cultură organizațională, nutriție, sănătate, economie, legislație etc);
  • Întărirea parteneriatelor cu alte asociații (de părinți, profesionale etc);
  • Implicarea în activități de dezbateri publice privind legislația în domeniu, teme de interes  (exemplu: manuale școlare, evaluări etc);
  • Atragerea de sponsori în vederea susținerii  activităților propuse.